БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Топонимията и нейната роля за подчертаването на динамиката на ландшафта


Автори:
Кристина Михълцяну

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


464 изтегляния от 27.10.2017 г.