БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За балканската култура през призмата на пловдивската урбанонимия


Автори:
Красимир Коилов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


386 изтегляния от 27.10.2017 г.