БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българското Черноморие през XIV век – контактна зона на православие и католицизъм


Автори:
Момчил Младенов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


434 изтегляния от 27.10.2017 г.