БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Поглед към имотното състояние и доходите на свещениците в Търновско през XIX век


Автори:
Гергана Георгиева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


481 изтегляния от 27.10.2017 г.