БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Балканите - език, история, култура, 2017 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 948 от 27.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 784 от 27.10.2017 г.)

Философът–басилевс
Живко Жеков
DOI: https://doi.org/10.54664/NXSS7227
(изтегляния 801 от 27.10.2017 г.)

Балканска културна конфедерация
Драган Жунич
DOI: https://doi.org/10.54664/UZVX6981
(изтегляния 870 от 27.10.2017 г.)

Типологиjа балканских клитика
Ђорђе Божовић Борко Ковачевић Jaсмина Поповић
DOI: https://doi.org/10.54664/SXWB2340
(изтегляния 820 от 27.10.2017 г.)

Бариери и мостове на Балканите
Атанас Дерменджиев
DOI: https://doi.org/10.54664/EAVS2383
(изтегляния 970 от 27.10.2017 г.)

Устойчивото развитие– ключов аспект на географското образование
Десислава Полеганова Мая Василева Георги Коцев
DOI: https://doi.org/10.54664/BEPD1054
(изтегляния 1953 от 27.10.2017 г.)

Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география
Стела Дерменджиева Петя Събева Лъчезар Йорданов
DOI: https://doi.org/10.54664/OVBJ3377
(изтегляния 1263 от 27.10.2017 г.)

За авторите

(изтегляния 730 от 31.7.2018 г.)