Съвременни проблеми в социално-икономическото развитие на Балканския регион


Десислава Полеганова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


86 изтегляния от 27.10.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / United Kingdom / United States