Съвременни проблеми в социално-икономическото развитие на Балканския регион


Десислава Полеганова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


521 изтегляния от 27.10.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Macedonia / Russian Federation / Senegal / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States