БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съвременни проблеми в социално-икономическото развитие на Балканския регион


Автори:
Десислава Полеганова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


677 изтегляния от 27.10.2017 г.