БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Развитието на аграрния сектор на република Кипър през призмата на новите икономически реалности


Автори:
Поля Йорданова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


405 изтегляния от 27.10.2017 г.