Естествено и миграционно движение на селското население в България – състояние и тенденции


Таня Петкова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


254 изтегляния от 27.10.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Spain / Ukraine / United Kingdom / United States