БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Естествено и миграционно движение на селското население в България – състояние и тенденции


Автори:
Таня Петкова

Страници: 373-381

Резюме:

The natural and migratory movement of the rural population is one of the negative trends in the demographic picture in Bulgaria. Most of the differences are based on the economic and social politics of the country.


Ключови думи:

migration, natural population increase, mechanical population growth, rural population, Bulgaria

Изтегляне


2046 изтегляния от 27.10.2017 г.