Естествено и миграционно движение на селското население в България – състояние и тенденции


Таня Петкова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


538 изтегляния от 27.10.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States