БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Естествено и миграционно движение на селското население в България – състояние и тенденции


Автори:
Таня Петкова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


773 изтегляния от 27.10.2017 г.