БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обработка, анализ и визуализация на здравната информация


Автори:
Димитър Симеонов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


494 изтегляния от 27.10.2017 г.