БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Магистралата Русе–Велико Търново – между фикцията и необходимостта


Автори:
Мартин Дойков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


426 изтегляния от 27.10.2017 г.