БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Опит за определяне и лимитиране на туристически локализации в Централна Северна България


Автори:
Мариела Некова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


362 изтегляния от 27.10.2017 г.