БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Възможности за развитие на културния туризъм в област Стара Загора


Автори:
Ангел Шерилов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


555 изтегляния от 27.10.2017 г.