БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сравнителен анализ на географското образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия


Автори:
Тамара Драганова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


745 изтегляния от 27.10.2017 г.