България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2012 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 170 от 4.5.2018 г.)

70-годишен юбилей на доц. д-р Владимир Попов
Иван Тодоров
(изтегляния 133 от 4.5.2018 г.)

Библиография на трудовете на доц. д-р Владимир Попов
Живко Жеков
(изтегляния 155 от 4.5.2018 г.)

Малък спомен с добри пожелания
Иван Харалампиев
(изтегляния 107 от 4.5.2018 г.)

Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово
Димитър Димитров Олег Александров
(изтегляния 199 от 4.5.2018 г.)

Манастирите на св. Григорий Синаит
Милен Николов
(изтегляния 205 от 4.5.2018 г.)

Талос и легендите за таласократия
Иван Тодоров
(изтегляния 135 от 4.5.2018 г.)

Carmina, III, 24: Из истории дискусии об осведомленности Горация в „Гетском вопросе”
Алексей Мартемьянов Надежда Мартемьянова
(изтегляния 119 от 4.5.2018 г.)

Каталонската експедиция на Балканите в началото на ХІV в
Момчил Младенов
(изтегляния 159 от 4.5.2018 г.)

Един манастирски спор от края на ХІХ век
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 124 от 4.5.2018 г.)

Щрихи от създаването на Източнорумелийската милиция
Антон Дончев
(изтегляния 129 от 4.5.2018 г.)

Александър І Български – „употребеният” княз
Симеон Симеонов
(изтегляния 206 от 4.5.2018 г.)

Испано-рифската война в Мароко през 1921–1924 г.
Татяна Димитрова
(изтегляния 138 от 4.5.2018 г.)

Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово
Ангел Велчев, Галин Петров Маринела Ангелова
(изтегляния 168 от 4.5.2018 г.)

Високопланински горско-храстови ландшафти в България
Никола Тодоров
(изтегляния 107 от 4.5.2018 г.)

За ползата от единните стандарти за текущо оценяване
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 100 от 4.5.2018 г.)

Географски аспекти на европейските обществени процеси
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 104 от 4.5.2018 г.)

Классификация туристских центров России
Александър Дорофеев
(изтегляния 144 от 4.5.2018 г.)

Туристически ресурси – анализ и оценка
Мариела Некова
(изтегляния 259 от 4.5.2018 г.)