България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2012 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 188 от 4.5.2018 г.)

70-годишен юбилей на доц. д-р Владимир Попов
Иван Тодоров
(изтегляния 146 от 4.5.2018 г.)

Библиография на трудовете на доц. д-р Владимир Попов
Живко Жеков
(изтегляния 168 от 4.5.2018 г.)

Малък спомен с добри пожелания
Иван Харалампиев
(изтегляния 117 от 4.5.2018 г.)

Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово
Димитър Димитров Олег Александров
(изтегляния 230 от 4.5.2018 г.)

Манастирите на св. Григорий Синаит
Милен Николов
(изтегляния 243 от 4.5.2018 г.)

Талос и легендите за таласократия
Иван Тодоров
(изтегляния 158 от 4.5.2018 г.)

Carmina, III, 24: Из истории дискусии об осведомленности Горация в „Гетском вопросе”
Алексей Мартемьянов Надежда Мартемьянова
(изтегляния 131 от 4.5.2018 г.)

Каталонската експедиция на Балканите в началото на ХІV в
Момчил Младенов
(изтегляния 172 от 4.5.2018 г.)

Един манастирски спор от края на ХІХ век
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 135 от 4.5.2018 г.)

Щрихи от създаването на Източнорумелийската милиция
Антон Дончев
(изтегляния 141 от 4.5.2018 г.)

Александър І Български – „употребеният” княз
Симеон Симеонов
(изтегляния 438 от 4.5.2018 г.)

Испано-рифската война в Мароко през 1921–1924 г.
Татяна Димитрова
(изтегляния 171 от 4.5.2018 г.)

Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово
Ангел Велчев, Галин Петров Маринела Ангелова
(изтегляния 180 от 4.5.2018 г.)

Високопланински горско-храстови ландшафти в България
Никола Тодоров
(изтегляния 119 от 4.5.2018 г.)

За ползата от единните стандарти за текущо оценяване
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 108 от 4.5.2018 г.)

Географски аспекти на европейските обществени процеси
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 114 от 4.5.2018 г.)

Классификация туристских центров России
Александър Дорофеев
(изтегляния 153 от 4.5.2018 г.)

Туристически ресурси – анализ и оценка
Мариела Некова
(изтегляния 415 от 4.5.2018 г.)