България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2012 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 243 от 4.5.2018 г.)

70-годишен юбилей на доц. д-р Владимир Попов
Иван Тодоров
(изтегляния 217 от 4.5.2018 г.)

Библиография на трудовете на доц. д-р Владимир Попов
Живко Жеков
(изтегляния 246 от 4.5.2018 г.)

Малък спомен с добри пожелания
Иван Харалампиев
(изтегляния 174 от 4.5.2018 г.)

Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово
Димитър Димитров Олег Александров
(изтегляния 318 от 4.5.2018 г.)

Манастирите на св. Григорий Синаит
Милен Николов
(изтегляния 395 от 4.5.2018 г.)

Талос и легендите за таласократия
Иван Тодоров
(изтегляния 252 от 4.5.2018 г.)

Carmina, III, 24: Из истории дискусии об осведомленности Горация в „Гетском вопросе”
Алексей Мартемьянов Надежда Мартемьянова
(изтегляния 183 от 4.5.2018 г.)

Каталонската експедиция на Балканите в началото на ХІV в
Момчил Младенов
(изтегляния 251 от 4.5.2018 г.)

Един манастирски спор от края на ХІХ век
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 188 от 4.5.2018 г.)

Щрихи от създаването на Източнорумелийската милиция
Антон Дончев
(изтегляния 204 от 4.5.2018 г.)

Александър І Български – „употребеният” княз
Симеон Симеонов
(изтегляния 588 от 4.5.2018 г.)

Испано-рифската война в Мароко през 1921–1924 г.
Татяна Димитрова
(изтегляния 284 от 4.5.2018 г.)

Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово
Ангел Велчев, Галин Петров Маринела Ангелова
(изтегляния 258 от 4.5.2018 г.)

Високопланински горско-храстови ландшафти в България
Никола Тодоров
(изтегляния 162 от 4.5.2018 г.)

За ползата от единните стандарти за текущо оценяване
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 147 от 4.5.2018 г.)

Географски аспекти на европейските обществени процеси
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 162 от 4.5.2018 г.)

Классификация туристских центров России
Александър Дорофеев
(изтегляния 200 от 4.5.2018 г.)

Туристически ресурси – анализ и оценка
Мариела Некова
(изтегляния 676 от 4.5.2018 г.)