България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Въпросът за защитата на културно-исторически сгради от бедствия


Автори:
Диана Нешкова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


256 изтегляния от 4.5.2018 г.