България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Одриските владетели и елинските наемни стратези в края на V – средата на ІV в. пр. Хр.


Автори:
Живко Жеков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


371 изтегляния от 4.5.2018 г.