България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително–исторически данни)


Автори:
Стела Монева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


205 изтегляния от 4.5.2018 г.