България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мит, легенда или реалност: Историческото минало в готическите ръкописи от ХІІІ–ХV в.


Автори:
Ивелин Иванов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


192 изтегляния от 4.5.2018 г.