България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

На масата в делник и празник: менюто на аристократичните семейства в Западна Европа (ХІІІ–ХІV в.)


Автори:
Надежда Христова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


212 изтегляния от 4.5.2018 г.