България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Екзарх Антим І и епископ Климент Браницки за актуалните проблеми на българската православна църква след Берлинския конгрес в 1878 г.


Автори:
Петко Ст. Петков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


191 изтегляния от 4.5.2018 г.