България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за българо-турските военнополитически отношения в първите месеци след коалирането в Централния съюз (есента на 1915 г.)


Автори:
Калчо Калчев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


163 изтегляния от 4.5.2018 г.