България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблемът за държавния глава при изработването на Конституцията от 1947 г


Автори:
Лора Дончева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


255 изтегляния от 4.5.2018 г.