България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Мълчаливи свидетели” – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители


Автори:
Виолета Стойчева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


562 изтегляния от 4.5.2018 г.