България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Документи за ранната история на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


Автори:
Анка Игнатова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


166 изтегляния от 4.5.2018 г.