България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Митовете в съвременната македонска историография (1991–2011 г.)


Автори:
Милен Михов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


184 изтегляния от 4.5.2018 г.