България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиография на трудовете на доц. д-р Владимир Попов


Автори:
Живко Жеков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


237 изтегляния от 4.5.2018 г.