България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Йерусалимските условия” от 1934 г. пред българската православна църква – предпоставки и същност


Автори:
Людмил Малев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


228 изтегляния от 4.5.2018 г.