България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сръбската делегация от 1804 г. в Русия. Стандарти за дипломатическа мисия от началота на ХІХ в.


Автори:
Мариана Йовевска

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


169 изтегляния от 4.5.2018 г.