България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Александър І Български – „употребеният” княз


Автори:
Симеон Симеонов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


568 изтегляния от 4.5.2018 г.