България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово


Автори:
Ангел Велчев, Галин Петров Маринела Ангелова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


247 изтегляния от 4.5.2018 г.