България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Антропогенни изменения и нарушения на Беляковско плато, свързани с римското и средновековното строителство


Автори:
Мария Петрова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


196 изтегляния от 4.5.2018 г.