България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За ползата от единните стандарти за текущо оценяване


Автори:
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


144 изтегляния от 4.5.2018 г.