България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Картографската грамотност като компонент на географската култура на учениците (при изучаване на темата „Релеф” в курса „География на континентите и океаните” 6 клас)


Автори:
Петя Събева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


535 изтегляния от 4.5.2018 г.