България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България


Автори:
Мартин Дойков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


166 изтегляния от 4.5.2018 г.