България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Междинната оценка на областната стратегия за развитие, като фактор за усъвършенстване на плановите стратегически документи (на примера на област Сливен)


Автори:
Иван Марков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


153 изтегляния от 4.5.2018 г.