България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Туристически ресурси – анализ и оценка


Автори:
Мариела Некова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


626 изтегляния от 4.5.2018 г.