България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Централна Азия в геополитическата трансформация на постсъветското пространство


Автори:
Пламен Парашкевов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


178 изтегляния от 4.5.2018 г.