България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област


Автори:
Димитър Симеонов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


201 изтегляния от 4.5.2018 г.