България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Гробна находка от м. Батица/Турските гробища край с. Ковачевец, община Попово


Автори:
Никола Русев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


256 изтегляния от 4.5.2018 г.