България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Териториална организация и динамика в структурата на европейските фирми по примера на Reichle & De-Massari AG


Автори:
Радостин Чугреев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


190 изтегляния от 4.5.2018 г.