България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Диверсификация на туризма – възможности и перспективи на примера на община Созопол


Автори:
Румен Янков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


158 изтегляния от 4.5.2018 г.