България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Никополският хамам – пример за т. нар. Развит тип османски обществени бани в българските земи ?


Автори:
Жулиета Гюлева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


240 изтегляния от 4.5.2018 г.