СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2022 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 521 от 27.6.2022 г.)

Понятие за множество административни нарушения
Изабела Чакърова-Димитрова
DOI: https://doi.org/10.54664/KYOF4195
(изтегляния 549 от 27.6.2022 г.)

Управленските актове на Народното събрание
Константин Пехливанов
DOI: https://doi.org/10.54664/KFGP3021
(изтегляния 673 от 27.6.2022 г.)

Електронни доказателства
Димитър Младенов
DOI: https://doi.org/10.54664/CTYJ5693
(изтегляния 565 от 27.6.2022 г.)

За авторите

(изтегляния 540 от 28.6.2022 г.)

About the Authors

(изтегляния 414 от 28.6.2022 г.)