СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

По въпроса за частичното признание на иск и правните му последици


Автори:
Йоана Мирчева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 104-120
DOI: https://doi.org/10.54664/TQTV3982

Резюме:


The article discusses some issues of partial acknowledgement of a claim and its legal consequences. It discusses the question of whether a judgement in a case should be given in acknowledgement of the claim if there is partial acknowledgement by the defendant.


Ключови думи:

partial acknowledgement, acknowledgement of a claim, judgement in case of acknowledgement of the claim, acknowledgement of a fact

Изтегляне


84 изтегляния от 27.6.2022 г.