СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Възникване и развитие на извънредните средства за преразглеждане на административни актове и влезли в сила съдебни решения по административни дела


Автори:
Милена Зетова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 164-176
DOI: https://doi.org/10.54664/WMKO8671

Резюме:


This report aims to present the emergence and historical development of the extraordinary procedure for revision of administrative acts and enforceable court rulings on administrative cases. It focuses on the origins of the resumption in modern Bulgarian law, dating back to the early 20th century, as well as on its evolution through the administrative procedure acts of 1912, 1934, 1970 and 1979 to the eventual adoption of the Code of Administrative Procedure which is currently in effect.


Ключови думи:

resumption, administrative proceedings, history, development, report

Изтегляне


115 изтегляния от 28.6.2022 г.