СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Необходим е напълно нов устройствен закон за БНР и БНТ


Автори:
Райна Николова

Страници: 14-24
DOI: https://doi.org/10.54664/UBAG7147

Резюме:


The article comments on the shortcomings of the Bulgarian Radio and Television Act, which affect the legal status of the Bulgarian National Radio (BNR) and the Bulgarian National Television (BNT). It identifies the administrative licensing and registration regimes in relation to public service media as unnecessary, and presents in-depth theoretical and practical arguments for this. The publication also discusses a draft law amending the Broadcasting Act of 2020, which deepens the weaknesses of Bulgarian media legislation regarding the licensing of BNR and BNT.


Ключови думи:

Bulgarian National Radio, Bulgarian National Television, Radio and Television Act, licensing, supervision, registration

Изтегляне


68 изтегляния от 27.6.2022 г.