СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2015 / Том 6 / Брой 1

Статии

Ефективност на държавното управление
Цветан Сивков

(изтегляния 547 от 12.12.2016 г.)

За критериите за деление на съдебните актове
Георги Митов

(изтегляния 1014 от 12.12.2016 г.)

Защита срещу принудително изпълнение на публични вземания
Калина Лупова-Ангелова

(изтегляния 1614 от 12.12.2016 г.)

Наказателноправна защита на правото на политическо сдружаване
Николета Кузманова

(изтегляния 841 от 12.12.2016 г.)

Комуникационните права в медиите и политическото слово
Христина Бахова

(изтегляния 559 от 12.12.2016 г.)

Задължително участие на защитник в наказателния процес
Десислава Давидкова-Димитрова

(изтегляния 2276 от 12.12.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 318 от 29.5.2019 г.)