СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2015 / Том 6 / Брой 1

Статии

Ефективност на държавното управление
Цветан Сивков

(изтегляния 415 от 12.12.2016 г.)

За критериите за деление на съдебните актове
Георги Митов

(изтегляния 846 от 12.12.2016 г.)

Защита срещу принудително изпълнение на публични вземания
Калина Лупова-Ангелова

(изтегляния 1446 от 12.12.2016 г.)

Наказателноправна защита на правото на политическо сдружаване
Николета Кузманова

(изтегляния 690 от 12.12.2016 г.)

Комуникационните права в медиите и политическото слово
Христина Бахова

(изтегляния 431 от 12.12.2016 г.)

Задължително участие на защитник в наказателния процес
Десислава Давидкова-Димитрова

(изтегляния 1973 от 12.12.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 194 от 29.5.2019 г.)