СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2015 / Том 6 / Брой 1

Статии

Ефективност на държавното управление
Цветан Сивков

(изтегляния 813 от 12.12.2016 г.)

За критериите за деление на съдебните актове
Георги Митов

(изтегляния 1288 от 12.12.2016 г.)

Защита срещу принудително изпълнение на публични вземания
Калина Лупова-Ангелова

(изтегляния 1868 от 12.12.2016 г.)

Наказателноправна защита на правото на политическо сдружаване
Николета Кузманова

(изтегляния 1084 от 12.12.2016 г.)

Комуникационните права в медиите и политическото слово
Христина Бахова

(изтегляния 788 от 12.12.2016 г.)

Задължително участие на защитник в наказателния процес
Десислава Давидкова-Димитрова

(изтегляния 2661 от 12.12.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 556 от 29.5.2019 г.)