СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2015 / Том 6 / Брой 1

Статии

Ефективност на държавното управление
Цветан Сивков

(изтегляния 489 от 12.12.2016 г.)

За критериите за деление на съдебните актове
Георги Митов

(изтегляния 946 от 12.12.2016 г.)

Защита срещу принудително изпълнение на публични вземания
Калина Лупова-Ангелова

(изтегляния 1542 от 12.12.2016 г.)

Наказателноправна защита на правото на политическо сдружаване
Николета Кузманова

(изтегляния 768 от 12.12.2016 г.)

Комуникационните права в медиите и политическото слово
Христина Бахова

(изтегляния 505 от 12.12.2016 г.)

Задължително участие на защитник в наказателния процес
Десислава Давидкова-Димитрова

(изтегляния 2160 от 12.12.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 267 от 29.5.2019 г.)