Правният характер на срока за произнасяне по чл. 216, ал. 7 от ЗУТ и правните последици при непроизнасяне в този срок


Изабела Чакърова-Димитрова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


19 изтегляния от 13.12.2017 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / United States