Правният характер на срока за произнасяне по чл. 216, ал. 7 от ЗУТ и правните последици при непроизнасяне в този срок


Изабела Чакърова-Димитрова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


294 изтегляния от 13.12.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Macedonia / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States