Правноисторически генезис на опитите за приемането на общностна регламентация на структурата на акционерните дружества в Европейския съюз


Асен Воденичаров

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


15 изтегляния от 13.12.2017 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / United States