СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 615 от 13.12.2017 г.)

Наказателният кодекс – състояние и перспективи
Момяна Гунева

(изтегляния 756 от 13.12.2017 г.)

Шифрованите понятия в Наказателния кодекс
Румен Марков

(изтегляния 888 от 13.12.2017 г.)

За разкриването на корупционни престъпления
Борис Велчев

(изтегляния 985 от 13.12.2017 г.)

Политически реформи и избирателни системи
Пламен Киров

(изтегляния 763 от 13.12.2017 г.)

Конституционни функции на Народното събрание
Наталия Киселова

(изтегляния 965 от 13.12.2017 г.)

За понятието „данъчна дискриминация“
Ани Митева

(изтегляния 2797 от 13.12.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 491 от 29.5.2019 г.)