Явлението робство в българското наказателно законодателство и правосъдна практика


Ива Пушкарова-Гочева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


18 изтегляния от 13.12.2017 г.
Bulgaria / Germany / Poland / Russian Federation / United States