СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 764 от 13.12.2017 г.)

Наказателният кодекс – състояние и перспективи
Момяна Гунева

(изтегляния 929 от 13.12.2017 г.)

Шифрованите понятия в Наказателния кодекс
Румен Марков

(изтегляния 1069 от 13.12.2017 г.)

За разкриването на корупционни престъпления
Борис Велчев

(изтегляния 1178 от 13.12.2017 г.)

Политически реформи и избирателни системи
Пламен Киров

(изтегляния 914 от 13.12.2017 г.)

Конституционни функции на Народното събрание
Наталия Киселова

(изтегляния 1113 от 13.12.2017 г.)

За понятието „данъчна дискриминация“
Ани Митева

(изтегляния 2991 от 13.12.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 640 от 29.5.2019 г.)